Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, miljö och trafik (39)

  Förskola och skola (45)

  Kommun och politik (14)

  • Borgerlig vigsel - förfrågan/önskemål

   Här kan du lämna in önskemål om borgerlig vigsel.

   Här kan du lämna in önskemål om borgerlig vigsel.

  • Deltidsbrandman - medgivande från huvudarbetsgivare

   Här kan du som huvudarbetsgivare ge medgivande när en anställd vill bli deltidsbrandman.

   Här kan du som huvudarbetsgivare ge medgivande när en anställd vill bli deltidsbrandman.

  • Examensarbete och uppsats - intresseanmälan

   Har du en idé om ett examensarbete eller en uppsats som kan bidra till Eksjö kommuns utveckling? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

   Har du en idé om ett examensarbete eller en uppsats som kan bidra till Eksjö kommuns utveckling? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

  • Förtroendeuppdrag - anmälan eller avsägelse

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i nämnd, styrelse eller utskott i Eksjö kommun.

   Här kan du som förtroendevald anmäla eller avsäga dig uppdrag i nämnd, styrelse eller utskott i Eksjö kommun.

  • Handlingar från slutarkiv och e-arkiv - förfrågan

   Här kan du skicka in din förfrågan om handlingar från kommunens slutarkiv och e-arkiv.

   Här kan du skicka in din förfrågan om handlingar från kommunens slutarkiv och e-arkiv.

  • Medborgarförslag

   Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan här själv initiera ärenden i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag.

   Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan här själv initiera ärenden i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag.

  • Priser från Eksjö kommun - nominering

   Här kan du lämna in förslag till arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

   Här kan du lämna in förslag till arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

  • Synpunkt

   Vårt mål är att erbjuda service med bra kvalitet. Dina synpunkter kan hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi vill därför gärna att du skriver ned dina synpunkter.

   Vårt mål är att erbjuda service med bra kvalitet. Dina synpunkter kan hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi vill därför gärna att du skriver ned dina synpunkter.

  Kultur och fritid (29)

  • Adventskonsert kulturskolan - samtycke

   Här kan du som vårdnadshavare ge samtycke till att ditt barn medverkar i kulturskolans film av årets adventskonsert i kyrkan. 

   Här kan du som vårdnadshavare ge samtycke till att ditt barn medverkar i kulturskolans film av årets adventskonsert i kyrkan. 

  • Adventskonsert kulturskolan - samtycke (elev)

   Här kan du som är över 15 år ge ditt samtycke till att medverka i kulturskolans film av årets adventskonsert i kyrkan. 

   Här kan du som är över 15 år ge ditt samtycke till att medverka i kulturskolans film av årets adventskonsert i kyrkan. 

  • Arrangemangsbidrag ( kultur ) - ansökan

   Föreningar kan här söka bidrag som stöd till offentliga arrangemang.

   Föreningar kan här söka bidrag som stöd till offentliga arrangemang.

  • Bildbeställning ur Eksjö museums bildarkiv

   Här kan du beställa bilder ur Eksjö museums bildarkiv.

   Här kan du beställa bilder ur Eksjö museums bildarkiv.

  • Deltagande i öppen ungdomsverksamhet - medgivande

   Här kan du som vårdnadshavare ge ditt medgivande för deltagande i öppen ungdomsverksamhet i Eksjö kommun.

   Här kan du som vårdnadshavare ge ditt medgivande för deltagande i öppen ungdomsverksamhet i Eksjö kommun.

  • Eksjö julmarknad - intresseanmälan

   Här kan du som utställare lämna en intresseanmälan till Eksjö julmarknad 2024.
    

   Här kan du som utställare lämna en intresseanmälan till Eksjö julmarknad 2024.
    

  • Eksjö trästadsloppis - anmälan

   På Eksjö trästadsloppis har du chans att sälja det mesta.

   På Eksjö trästadsloppis har du chans att sälja det mesta.

  • Föreningsregister - registrera ny förening, söka efter förening

   Föreningsregistret är en förteckning över föreningar i Eksjö kommun som frivilligt lämnat in uppgifter om sin förening.

   Föreningsregistret är en förteckning över föreningar i Eksjö kommun som frivilligt lämnat in uppgifter om sin förening.

  • Internationella utbyten - ansökan om bidrag

   Bidraget är avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till föreningar och kommunala verksamheter, som skolor, för projekt och utbyten i enlighet med den internationella policyn för Eksjö kommun.

   Bidraget är avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till föreningar och kommunala verksamheter, som skolor, för projekt och utbyten i enlighet med den internationella policyn för Eksjö kommun.

  • Investeringsbidrag ( fritid ) - ansökan

   Här kan en förening ansöka om investeringsbidrag. Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar som bland annat, för sin ungdomsverksamhet, vill bygga egna lokaler eller anläggningar, bygga om eller renovera befintliga sådana.

   Inloggning i FRI krävs.

    

   Här kan en förening ansöka om investeringsbidrag. Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar som bland annat, för sin ungdomsverksamhet, vill bygga egna lokaler eller anläggningar, bygga om eller renovera befintliga sådana.

   Inloggning i FRI krävs.

    

  • Kommunalt lotteri - registrering

   Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan starta och sälja registreringslotter inom Eksjö kommun.

   Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan starta och sälja registreringslotter inom Eksjö kommun.

  • Kulturskolan - anmälan

   Kulturskolan är till för barn och unga mellan 3-19 år.

   Kulturskolan är till för barn och unga mellan 3-19 år.

  • Lokalbidrag, föreningsägd lokal ( fritid ) - ansökan

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november

   Inloggning i FRI krävs.

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november

   Inloggning i FRI krävs.

  • Lokalbidrag, hyrd lokal ( fritid ) - ansökan

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november.

   Inloggning i FRI krävs.

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november.

   Inloggning i FRI krävs.

  • Lotteriredovisning

   Ideella föreningar som haft lotteri kan här lämna sin lotteriredovisning.

   Ideella föreningar som haft lotteri kan här lämna sin lotteriredovisning.

  • Minibuss - bokningsförfrågan

   Uthyrning av Eksjö kommuns minibussar till en förenings barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska vara registrerade inom Eksjö kommun.

   Uthyrning av Eksjö kommuns minibussar till en förenings barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska vara registrerade inom Eksjö kommun.

  • Pluspolare

   Pluspolarkortet är en möjlighet för dig som har någon form av funktionsnedsättning att lättare ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid och kultur. Du får ta med dig en kompis eller anhörig gratis.

   Pluspolarkortet är en möjlighet för dig som har någon form av funktionsnedsättning att lättare ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid och kultur. Du får ta med dig en kompis eller anhörig gratis.

  • Samlingslokalbidrag ( kultur ) - ansökan

   Förening som äger och/eller ansvarar för drift av allmän samlingslokal kan här ansöka om att få kommunalt driftstöd.

   Förening som äger och/eller ansvarar för drift av allmän samlingslokal kan här ansöka om att få kommunalt driftstöd.

  • Studieförbund ( kultur ) - ansöka om bidrag

   Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

   Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

  • Stödbidrag ( kultur ) - ansökan

   Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

   Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

  • Svensk flagga till enskild person - ansökan

   Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga.
   Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på Nationaldagen den 6 juni.

   Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga.
   Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på Nationaldagen den 6 juni.

  • Text på infartstavlor - beställa

   På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

   På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

  • Uthyrning av minibussar - avtal

   Avtal för uthyrning av fordon som tillhör Eksjö kommuns förvaltning.

   Avtal för uthyrning av fordon som tillhör Eksjö kommuns förvaltning.

  Näringsliv (18)

  Omsorg och stöd (16)