Extra studietid (grundskolan) - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever i årskurs 4-9 erbjuds extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Anmälan om att ditt barn vill ha extra studietid gäller för en hel termin och du gör anmälan för en termin i taget. Extra studietid är en del av utbildningen i grundskolan och utgör ett komplement till den ordinarie utbildningen. Den omfattar två timmar i veckan fördelade på två eller tre tillfällen i veckan.

Har du anmält ditt barn är det obligatorisk närvaro på den extra studietiden under hela terminen, precis som i ett vanligt skolämne.

Den extra studietiden förläggs i huvudsak efter skolans slut. Det kan innebära att vissa elever inte längre kan åka från skolan med sin ordinarie skolskjuts. De elever som har rätt till skolskjuts och anmäler sig till extra studietid får sin skolskjuts anpassad efter studietidens slut.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa