Information från skolan via Haldor (grundskolan )

LÄS MER

I Haldor är tanken att ni som vårdnadshavare enkelt ska kunna följa ert barns lärande och utveckling.
Genom att logga in kan ni se samma delar som ert barn med undantag för arbetsdokument, som bara respektive elev kan se. All information om eleven samlas i en utvecklingsöversikt. Där ges en överblick över allt som rör elevens lärande och utveckling, t.ex. bedömning, omdömen och pedagogisk planering.

Edlevo kommer fortsatt användas och det är där ni anmäler frånvaro, kommunicerar med pedagogerna, lägger fritidschema etc. precis som idag. Haldor används alltså som ett komplement till Edlevo i de pedagogiska delarna som inte finns i Edlevo.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten