Klagomål på elevhälsan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Klagomål på elevhälsan.

Mer Information finns på kommunens webbplats.

Hantering av synpunkter och klagomål

 1. Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar i din eller ditt barns kontakt med elevhälsan, framför det i första hand till den person inom elevhälsan som du har haft kontakt med.
 2. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår fyller du i e-tjänsten ”klagomål på elevhälsan” vilket skapar ett ärende hos kommunens elevhälsochefen. Ärendet kommer utredas och du som anmält får återkoppling.
 3. Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg med klagomål på elevhälsans medicinska insats eller skolinspektionen med klagomål på pedagogiska insatser.
  Du ska först ha haft kontaktat med den verksamhet du haft klagomål på. Verksamhetsansvarig ska ha haft möjlighet att svara på dina klagomål innan du kontaktar tillsynsmyndighet.
  Mer information hittar du på respektive tillsynsmyndighets hemsida
  Inspektionen för vård och omsorgs hemsida 
  Skolinspektionens hemsida

Om du inte har e-legitimation kan du få en blankett genom att kontakta elevhälsan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa