Kompostering av matavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om kompostering av matavfall enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen och 41 § i föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun.

Det kostar 1 167 kronor att göra en anmälan.

Mer information på kommunens webbplats.

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa