Klagomål inom hälso- och miljöskydd

LÄS MER

Klagomål på olägenhet för människors hälsa. 
Ärendet blir en offentlig handling och lämnas ut på begäran. Klagomål kan lämnas in anonymt.

För att miljöenheten ska kunna handlägga klagomålet/anmälan på ett bra sätt bör du som klagar kunna styrka ditt klagomål så långt möjligt med till exempel dagboksföring över störningens omfattning, foton eller liknande. Bifoga detta till klagan/anmälan.

Hämta störningsdagboken under "Hämta störningsdagbok".

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa