Lokalbidrag, föreningsägd lokal ( fritid ) - ansökan

LÄS MER

Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
Ansökan ska inkommit senast 1 november

Inloggning i FRI krävs.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska inkommit senast 1 november.
  • Inloggning i FRI krävs. Saknar ni inloggningsuppgifter kontakta Eksjö kommun, 0381-360 00 eller fritid@eksjo.se.