Smaka på skollunchen (för vårdnadshavare) - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare har du möjlighet att äta lunch tillsammans med ditt barn i skolrestaurangen vid ett tillfälle under terminen. Efter besöket får du en enkät skickad till dig där du får fylla i hur du upplevde maten och måltiden som helhet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa