Stödbidrag ( fritid ) - ansökan

LÄS MER

Här kan en förening ansöka om stödbidrag. Bidraget är avsett att komplettera övriga bidragsformer.
Stödbidrag är att betrakta som ett engångsbidrag och kan erhållas efter särskild prövning av kommunen.

Inloggning i fri krävs.