Tillfällig övernattning i byggnad ej avsedd för hotell- eller pensionatrörelse - anmälan

LÄS MER

Anmälan om tillfällig övernattning i byggnad ej avsedd för hotell eller pensionatrörelse (till exempel golvet i en gymnastiksal, klassrum eller föreningslokal).

Anmälan till räddningstjänsten ska ske minst 14 dagar innan varje övernattning.

Mer information på kommunens webbplats, se avsnitt "Regler för tillfällig övernattning"

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten