Tillfällig övernattning i byggnad ej avsedd för hotell- eller pensionatsrörelse - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om tillfällig övernattning i byggnad ej avsedd för hotell eller pensionatrörelse (till exempel golvet i en gymnastiksal, klassrum eller föreningslokal).

Anmälan till räddningstjänsten ska ske minst 14 dagar innan varje övernattning.

Mer information på kommunens webbplats, se avsnitt "Regler för tillfällig övernattning"

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa