Stödbidrag ( kultur ) - ansökan

LÄS MER

Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

Ansökan ska göras före inköp eller igångsättning av projekt eller dylikt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska skickas in senast 1 november
  • För ny förening ska stadgar samt protokoll från konstituerande möte bifogas ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa