Cistern för förvaring av brandfarlig vätska, installera eller ta ur bruk - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan för installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska och anmälan när cistern ska tas ur bruk.
För handläggning av anmälan tas avgift ut per timme enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Mer information på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa