Kontrollplan/utförandeintyg för anläggande av enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontrollplan/utförandeintyg för anläggande av enskilt avlopp.
Här kan du som entreprenör lämna in kontrollplan/utförandeintyg.

Under anläggandets gång ska arbetet dokumenteras med foto på följande delar: Slamavskiljare (inuti), schaktbotten, pumpbrunn, fördelningsbrunn, förstärkningslager, spridningslager, spridningsledningar, geotextil och grundvattenrör.

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa