Obligatorisk ventilationskontroll - ansökan om dispens

LÄS MER

Ansökan om senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Enligt 8 kap. 26§ plan-och bygglagen (2010:900)

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll på kommunens webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa