Frånvaroanmälan ( förskola, grundskola, gymnasium)

LÄS MER

Frånvaroanmälan görs av dig som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen.
I första hand rekommenderas du använda appen Edlevo för detta, men det går även att göra det här.

Instruktioner om appen.