Modersmålsundervisning (förskoleklass, grundskola) - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning.

Alla elever, i förskoleklass eller grundskola, som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modersmålsundervisning om:

  • Modersmålet är det dagliga umgängesspråket i hemmet, för eleven.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten