Tillstånd till eget omhändertagande av slam från slamavskiljare eller sluten tank - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd till eget omhändertagande av slam från slamavskiljare eller sluten tank.

Förutsättningar och villkor

  • Ansökan gäller endast enskild slamavskiljare eller tank
  • Sökanden ska ha tillgång till tillräcklig areal brukad jordbruksmark. Slammet får inte spridas på betesvall eller växande grödor.
  • Sökanden ska ha tillgång tull lämplig tekniskt utrustning för tömning och spridning
  • Slammet ska hanteras på ett hygieniskt tillfredsställande sätt samt myllas ned snarast möjligt, senast 24 timmar från spridning.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa