Planbesked - begäran

LÄS MER

Här kan du som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs begära ett planbesked.
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan eller karta över området
  • Fastighetsägarens personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa