Miljöfarlig verksamhet ( C-verksamhet) - anmälan och anmälan om ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan och anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
Anmälan om ändring av C-verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 1 kap. miljöprövningsförordningen.

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa