Köldmedierapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna in årsrapport för köldmedia som används för att omvandla kyla till värme alternativt värme till kyla och finns i bland annat kylskåp, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar och frysar. Gemensamt för alla köldmedier är att de bidrar till växthuseffekten. Det finns därför ett krav på att aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet.

Årsrapporten ska inkomma senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes.

Mer information om köldmedia finns på Eksjö kommuns webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa