Bidrag till brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet - ansökan

LÄS MER

Stöd till föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till människor inom socialnämndens verksamhetsområden.

Bidrag kan sökas för både lokalbidrag och för verksamhetsbidrag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sista ansökningsdag är 31 oktober varje år