Bidrag till brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet - ansökan

LÄS MER

Stöd till föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till människor inom socialnämndens verksamhetsområden.

Bidrag kan sökas för både lokalbidrag och för verksamhetsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sista ansökningsdag är 31 oktober varje år