Grannhörande vid bygglov/förhandsbesked - lämna yttrande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du som är granne eller sakägare fått ett brev med ett så kallat grannhörande har du möjlighet att lämna synpunkter.

Ditt svar diarieförs i ärendet och blir därmed en allmän handling. Om du lämnar synpunkter vidarebefordras de också till den sökande.

Sista dag för att svara framgår av brevet du har fått. Svar som kommer in efter att svarstiden gått ut kommer inte tas hänsyn till i handläggningen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa