Förlängt tömningsintervall för slam - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förlängt tömningsintervall av slam.

Om slamavskiljaren är anpassad för minst ett hushåll kan det i vissa fall tillåtas att tömning sker vartannat år istället för varje år, om:

  • det gäller ett hushåll och att fastigheten utnyttjas mindre än 60 dagar
  • eller om fastigheten används väldigt sällan
  • eller om det bara bor högst två personer i bostaden

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa