Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, miljö och trafik (32)

  Visa alla

  Förskola och skola (25)

  Visa alla

  Kommun och politik (6)

  Kultur och fritid (20)

  • Arrangemangsbidrag ( kultur ) - ansökan

   computer

   Föreningar kan här söka bidrag som stöd till offentliga arrangemang.

   Föreningar kan här söka bidrag som stöd till offentliga arrangemang.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bildbeställning ur Eksjö museums bildarkiv

   computer

   Här kan du beställa bilder ur Eksjö museums bildarkiv.

   Här kan du beställa bilder ur Eksjö museums bildarkiv.

   Till tjänstenchevron_right
  • Eksjö Julmarknad - intresseanmälan

   computerperson

   Här kan du som utställare lämna en intresseanmälan till Eksjö Julmarknad 2019.
    

   Här kan du som utställare lämna en intresseanmälan till Eksjö Julmarknad 2019.
    

   Till tjänstenchevron_right
  • Föreningsregister - registrera ny förening, söka efter förening

   launch

   Föreningsregistret är en förteckning över föreningar i Eksjö kommun som frivilligt lämnat in uppgifter om sin förening.

   Föreningsregistret är en förteckning över föreningar i Eksjö kommun som frivilligt lämnat in uppgifter om sin förening.

   Till tjänstenchevron_right
  • Investeringsbidrag ( fritid ) - ansökan

   launch

   Här kan en förening ansöka om investeringsbidrag. Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar som bland annat, för sin ungdomsverksamhet, vill bygga egna lokaler eller anläggningar, bygga om eller renovera befintliga sådana.

   Inloggning i FRI krävs.

    

   Här kan en förening ansöka om investeringsbidrag. Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar som bland annat, för sin ungdomsverksamhet, vill bygga egna lokaler eller anläggningar, bygga om eller renovera befintliga sådana.

   Inloggning i FRI krävs.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Lokalbidrag, föreningsägd lokal ( fritid ) - ansökan

   launch

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november

   Inloggning i FRI krävs.

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november

   Inloggning i FRI krävs.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lokalbidrag, hyrd lokal ( fritid ) - ansökan

   launch

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november.

   Inloggning i FRI krävs.

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november.

   Inloggning i FRI krävs.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteriredovisning

   computerperson

   Ideella föreningar som haft lotteri kan här lämna sin lotteriredovisning.

   Ideella föreningar som haft lotteri kan här lämna sin lotteriredovisning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteritillstånd för flera lotterier under tre år (17 § lotterilagen) - ansökan

   computerperson

   Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att starta och sälja lotter inom Eksjö Kommun. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

   Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att starta och sälja lotter inom Eksjö Kommun. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

   Till tjänstenchevron_right
  • Studieförbund ( kultur ) - ansöka om bidrag

   computer

   Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

   Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Stödbidrag ( fritid ) - ansökan

   launch

   Här kan en förening ansöka om stödbidrag. Bidraget är avsett att komplettera övriga bidragsformer.
   Stödbidrag är att betrakta som ett engångsbidrag och kan erhållas efter särskild prövning av kommunen.

   Inloggning i fri krävs.

   Här kan en förening ansöka om stödbidrag. Bidraget är avsett att komplettera övriga bidragsformer.
   Stödbidrag är att betrakta som ett engångsbidrag och kan erhållas efter särskild prövning av kommunen.

   Inloggning i fri krävs.

   Till tjänstenchevron_right
  • Stödbidrag ( kultur ) - ansökan

   computer

   Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

   Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

   Till tjänstenchevron_right
  • Text på infartstavlor - beställa

   computer

   På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

   På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ungdomsledarpris

   Ungdomsledarpriset finns för att uppmuntra en välförtjänt ungdomsledare. Ungdomsledaren ska delta i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun.

   Ungdomsledarpriset finns för att uppmuntra en välförtjänt ungdomsledare. Ungdomsledaren ska delta i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Omsorg och stöd (17)

  • Bidrag till brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet - ansökan

   Stöd till föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till människor inom socialnämndens verksamhetsområden.

   Stöd till föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till människor inom socialnämndens verksamhetsområden.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bistånd enligt socialtjänstlagen ( äldreomsorg ) - ansökan

   Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

   Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Donationsfonder och stiftelser som förvaltas av kommunen - ansökan

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen förvaltar.

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen förvaltar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Donationsfonder och stiftelser som inte förvaltas av kommunen - ansökan

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen inte förvaltar.

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen inte förvaltar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Familjehem - intresseanmälan att bli

   launch

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli familjehem här.

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli familjehem här.

   Till tjänstenchevron_right
  • God man eller förvaltare - ansökan

   Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

   Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

   Till tjänstenchevron_right
  • God man eller förvaltare - blanketter för ställföreträdare

   Här kan du som god man eller förvaltare hämta blanketter.

   Här kan du som god man eller förvaltare hämta blanketter.

   Till tjänstenchevron_right
  • God man eller förvaltare - intresseanmälan att bli

   Som god man eller förvaltare fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

   Som god man eller förvaltare fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

   Till tjänstenchevron_right
  • Jourhem - intresseanmälan att bli

   computer

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli jourhem här.

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli jourhem här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Stöd och service till funktionsnedsatta enlig LSS

   Blanketter för ansökan och individuell plan för stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS.

   Blanketter för ansökan och individuell plan för stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla