Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, miljö och trafik (32)

  Visa allaVisa färre

  Förskola och skola (31)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (8)

  • Registerutdrag enligt GDPR - begäran

   Här kan du begära utdrag från kommunens register enligt dataskyddsförordningen.

   Här kan du begära utdrag från kommunens register enligt dataskyddsförordningen.

  • Synpunkt

   Vårt mål är att erbjuda service med bra kvalitet. Dina synpunkter kan hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi vill därför gärna att du skriver ned dina synpunkter.

   Vårt mål är att erbjuda service med bra kvalitet. Dina synpunkter kan hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi vill därför gärna att du skriver ned dina synpunkter.

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (23)

  • Arrangemangsbidrag ( kultur ) - ansökan

   Föreningar kan här söka bidrag som stöd till offentliga arrangemang.

   Föreningar kan här söka bidrag som stöd till offentliga arrangemang.

  • Bildbeställning ur Eksjö museums bildarkiv

   Här kan du beställa bilder ur Eksjö museums bildarkiv.

   Här kan du beställa bilder ur Eksjö museums bildarkiv.

  • Boka sporthall

   Det finns möjlighet både för privatpersoner, föreningar och företag att hyra kommunens sporthallar.
   Generellt ingår det inga bollar, racket eller klubbor, men nät och mål finns för den verksamhet som är möjlig i hallen. Önskar du hyra en sporthall eller gymnastiksal, till exempel för barnkalas, ingår inte musikanläggning eller städutrustning.

   Det finns möjlighet både för privatpersoner, föreningar och företag att hyra kommunens sporthallar.
   Generellt ingår det inga bollar, racket eller klubbor, men nät och mål finns för den verksamhet som är möjlig i hallen. Önskar du hyra en sporthall eller gymnastiksal, till exempel för barnkalas, ingår inte musikanläggning eller städutrustning.

  • Föreningsregister - registrera ny förening, söka efter förening

   Föreningsregistret är en förteckning över föreningar i Eksjö kommun som frivilligt lämnat in uppgifter om sin förening.

   Föreningsregistret är en förteckning över föreningar i Eksjö kommun som frivilligt lämnat in uppgifter om sin förening.

  • Internationella utbyten - ansökan om bidrag

   Bidraget är avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till föreningar och kommunala verksamheter, som skolor, för projekt och utbyten i enlighet med den internationella policyn för Eksjö kommun.

   Bidraget är avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till föreningar och kommunala verksamheter, som skolor, för projekt och utbyten i enlighet med den internationella policyn för Eksjö kommun.

  • Kommunalt lotteri - registrering

   Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan starta och sälja registreringslotter inom Eksjö kommun.

   Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan starta och sälja registreringslotter inom Eksjö kommun.

  • Kulturskolan - anmälan

   Kulturskolan är till för barn och unga mellan 3-19 år.

   Kulturskolan är till för barn och unga mellan 3-19 år.

  • Lokalbidrag, föreningsägd lokal ( fritid ) - ansökan

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november

   Inloggning i FRI krävs.

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag, avsett att ge ett visst ekonomiskt stöd till drift och underhåll av lokaler och anläggningar som föreningen själv äger och som används i föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-20 år.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november

   Inloggning i FRI krävs.

  • Lokalbidrag, hyrd lokal ( fritid ) - ansökan

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november.

   Inloggning i FRI krävs.

   Här kan en förening ansöka om lokalbidrag avsett att ge visst stöd vid hyra/arrende av lokaler, anläggningar, mark eller vatten i Eksjö kommun.
   Ansökan ska inkommit senast 1 november.

   Inloggning i FRI krävs.

  • Lotteriredovisning

   Ideella föreningar som haft lotteri kan här lämna sin lotteriredovisning.

   Ideella föreningar som haft lotteri kan här lämna sin lotteriredovisning.

  • Pluspolare

   Pluspolarkortet är en möjlighet för dig som har någon form av funktionsnedsättning att lättare ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid och kultur. Du får ta med dig en kompis eller anhörig gratis.

   Pluspolarkortet är en möjlighet för dig som har någon form av funktionsnedsättning att lättare ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid och kultur. Du får ta med dig en kompis eller anhörig gratis.

  • Studieförbund ( kultur ) - ansöka om bidrag

   Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

   Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

  • Stödbidrag ( kultur ) - ansökan

   Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

   Kulturföreningar kan här ansöka om stödbidrag, för att stödja ny verksamhet, ny förening med mera.

  • Svensk flagga till enskild person - ansökan

   Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga.
   Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på Nationaldagen den 6 juni.

   Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga.
   Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på Nationaldagen den 6 juni.

  • Text på infartstavlor - beställa

   På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

   På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

  • Ungdomsledarpris

   Ungdomsledarpriset finns för att uppmuntra en välförtjänt ungdomsledare. Ungdomsledaren ska delta i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun.

   Ungdomsledarpriset finns för att uppmuntra en välförtjänt ungdomsledare. Ungdomsledaren ska delta i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun.

  • Visning, Eksjö museum - intresseförfrågan

   Här kan du som företagare eller privatperson lämna intressefrågan för gruppvisningar på Eksjö museum, Aschanska gården eller stadsvandring i Gamla stan. 

   Här kan du som företagare eller privatperson lämna intressefrågan för gruppvisningar på Eksjö museum, Aschanska gården eller stadsvandring i Gamla stan. 

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv (10)

  • Avfall för anläggningsändamål - anmälan

   Blankett för anmälan att använda avfall som betong, tegel eller sten (inert) för anläggningsändamål för grundläggning/utfyllnad.

   Blankett för anmälan att använda avfall som betong, tegel eller sten (inert) för anläggningsändamål för grundläggning/utfyllnad.

  • Hantering av brandfarliga varor - ansökan/anmälan

   Blanketter för hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

   Ansökan om tillstånd
   Anmälan om föreståndare

   Blanketter för hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

   Ansökan om tillstånd
   Anmälan om föreståndare

  • Livsmedelsanläggning - anmäl och registrera

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

  • Serveringstillstånd - ansökan

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

   Serveringstillstånd krävs vid all typ av försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
   Med servering menas varje form av alkoholförsäljning mot ersättning.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (17)

  • Anhörigstöd - intresseanmälan

   Här kan du som söker kontakt med anhörigsamordnare lämna en intresseanmälan.

   Här kan du som söker kontakt med anhörigsamordnare lämna en intresseanmälan.

  • Bidrag till brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet - ansökan

   Stöd till föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till människor inom socialnämndens verksamhetsområden.

   Stöd till föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till människor inom socialnämndens verksamhetsområden.

  • Bistånd enligt socialtjänstlagen ( äldreomsorg ) - ansökan

   Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

   Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

  • Donationsfonder och stiftelser som förvaltas av kommunen - ansökan

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som Eksjö kommun förvaltar.

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som Eksjö kommun förvaltar.

  • Donationsfonder och stiftelser som inte förvaltas av kommunen - ansökan

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen inte förvaltar.

   Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen inte förvaltar.

  • Familjehem - intresseanmälan att bli

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli familjehem här.

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli familjehem här.

  • Hemhandling i Corona tid - beställning

   Är du över 70 år bör du begränsa dina sociala kontakter för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19. Eksjö kommun tillsammans med föreningar och frivilliga hjälper dig att utföra inköp av livsmedel och läkemedel.

   Är du över 70 år bör du begränsa dina sociala kontakter för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19. Eksjö kommun tillsammans med föreningar och frivilliga hjälper dig att utföra inköp av livsmedel och läkemedel.

  • Inkomstförfrågan gällande äldre- och funktionshinderomsorg

   Den här tjänsten använder du för att uppge dina inkomstuppgifter gällande äldre- och funktionshinderomsorg.

   Den här tjänsten använder du för att uppge dina inkomstuppgifter gällande äldre- och funktionshinderomsorg.

  • Stöd och service till funktionsnedsatta enligt LSS

   Blanketter för ansökan och individuell plan för stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS.

   Blanketter för ansökan och individuell plan för stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS.

  • Väntjänst - beställning

   Beställning av väntjänst kan du som medborgare göra här.

   Beställning av väntjänst kan du som medborgare göra här.

  Visa allaVisa färre