Samlingslokalbidrag ( kultur ) - ansökan

LÄS MER

Förening som äger och/eller ansvarar för drift av allmän samlingslokal kan här ansöka om att få kommunalt driftstöd.
Anslaget är behovsprövat. Fördelning av bidrag bland de samlingslokaler som är bidragsberättigade beslutas årligen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska skickas in senast 1 november.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa