Kommunalt lotteri - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan starta och sälja registreringslotter inom Eksjö kommun.

Mer information på kommunens webbplats.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • Senaste verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redovisning
  • Stadgar som antagits och gäller för föreningen
  • Protokollsutdrag med föreningens beslut att registrera lotteri, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare

Efter lotteriet ska du lämna i en redovisning.

Saknar du e-legitimation kan då få blankett genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa