Meddelanden och nyheter från skolan

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen ta del av nyheter från skolan eller förskolan.
Du har även möjlighet att skicka meddelanden till barnens/elevernas pedagoger.

Mer information om Edlevo på kommunens webbplats.