Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan här själv initiera ärenden i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag.

Om du inte vill lämna medborgarförslaget digitalt eller saknar e-legitimation kan du få en blankett genom att kontakta kommunens kontaktcenter, 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende (en ifylld e-tjänst eller blankett för varje ämne).

Följande gäller för medborgarförslag

  • Får endast behandla ett ämne som rör kommunens verksamheter och som kommunen ansvarar för
  • Får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning
  • Får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljade bygglov eller socialbidrag) eller personärenden
  • Får inte lämnas in av föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer

Mer information på kommunens webbplats.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa