Lån av digitala verktyg - överenskommelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du som vårdnadshavare (eller myndig elev) villkoren för att ditt barn får låna en personlig digital enhet under den tid eleven är inskriven på skolan.

Eksjö kommun erbjuder sina elever att disponera en egen enhet under tiden som eleven är inskriven på skolan. Syftet med lånet av enhet är att ge eleven bättre möjlighet till meningsfulla studier, förbättrade studieresultat, kreativare arbetsformer samt stärka elevens kompetens och framtida konkurrenskraft i fortsatta studier och på arbetsmarknaden.
För att eleven ska få kvittera ut en enhet krävs att elev och vårdnadshavare för omyndig elev har godkänt avtalsvillkoren genom att underteckna detta låneavtal. Eleven förbinder sig då att följa nedanstående villkor och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om reglerna inte följs.

Genom att underteckna den här överenskommelsen förbinder du dig till att ditt barn följer överenskommelsen och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om överenskommelsen inte följs.
Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom överenskommelsens innehåll med eleven. Överenskommelsengäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan.

Saknar du e-legitimation kan du få en blankett genom att vända dig till skolans expedition.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa