Lägenhetsregister - uppdatering

LÄS MER

Blanketter för ajourhållning av lägenhetsregistret, gäller flerbostadshus, specialbostäder samt småhus och fritidshus.

Om byggnaden innehåller två bostäder använd blanketten för småhus/fritidshus, om fastigheten innehåller fler än två bostäder använd blanketten för flerbostadshus.