Hälsoskyddslokaler: bassängbad, hygienisk behandling med risk för allvarlig smitta, skolverksamhet, solarie - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan för hälsoskyddslokaler
(enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 10 § Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar)

Gäller för bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor,  lokal för hygienisk verksamhet där risk för allvarlig smitta föreligger (ex. akupunktur, piercning, tatuering med flera), skolverksamhet samt solarie.

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa