Hantering av brandfarliga varor - ansökan/anmälan

LÄS MER

Blanketter för hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

Ansökan om tillstånd
Anmälan om föreståndare

Mer information på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten