Hantering av brandfarliga varor - ansökan / anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

Här kan du ansöka om nytt tillstånd, ändra eller förlänga befintligt, ny tillståndshavare, ange och ändra föreståndare samt ansöka om samråd avseende utförande av brandfarligt arbete inom förbudsområde.

Mer information på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa