Studieförbund ( kultur ) - ansöka om bidrag

LÄS MER

Här kan Studieförbund ansöka om bidrag.

Bidraget beräknas utifrån studieförbundens redovisning av antal deltagartimmar i studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet samt antal kulturarrangemang för föregående års verksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska skickas in senast 1 april.
  • Ansökan ska åtföljas av årsredovisning samt verksamhetsberättelse

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa