Väntjänst - beställning

LÄS MER

Beställning av väntjänst kan du som medborgare göra här. Fyll i uppgifterna i e-tjänsten för bästa matchning av väntjänstare.

Ärenden behandlas närmast följande behandlingsdag (tisdag  eller torsdag, 10-11) efter det att beställningen gjorts. Är det godkänt ringer väntjänstaren upp före klockan 15 aktuell behandlingsdag. Om ingen hört av sig före klockan 15 aktuell behandlingsdag gick det tyvärr inte att lösa och ärendet har då stängts.

Mer information på kommunens webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa