Donationsfonder och stiftelser som förvaltas av kommunen - ansökan

LÄS MER

Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som Eksjö kommun förvaltar.
Du ska göra en ansökan för varje stiftelse som du ansöker medel ur. 

Information om vilka fonder och stiftelser kommunen förvaltar hittar du på kommunens webbplats

Om du vill ha en blankett kan du vända dig till Eksjö kommuns kontaktcenter, 0381-360 00.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökningsdatum är den sista september varje år och utdelning sker till jul

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa