Sommaromsorg - ansökan

LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om du har behov av förskola/fritidshemsplats under v28-31, då ordinarie förskolor och fritidshem har stängt.

Ansökan om sommaromsorg ser likadan ut som ansökan om plats.
Välj något av följande alternativ under "Enhet", Sommaromsorg fritids Eksjö tätort, Sommaromsorg förskola Eksjö tätort eller Sommaromsorg Öster.

För att ha rätt till sommaromsorg veckorna 28–31 behöver du som vårdnadshavare lämna ett intyg från arbetsgivare/studieanordnare om tjänstgöring/studier. Blanketten för intyg lämnas ut av personalen på ordinarie förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem när ansökan har kommit in.

Mer information finns på kommunens webbplats.