Husutstakning och kontrollmätning - ansökan om behörighet för privat aktör

LÄS MER

Ansökan om behörighet för privat aktör gällande utstakning och kontrollmätning av byggnad.
Ett godkännande görs av Samhällsbyggnadsnämnden.