Vatten och avlopp - enkät

LÄS MER

En enkät för fastighetsägare om vatten och avlopp.

Bifoga eventuella kopior på beslut, ritningar och andra handlingar som kan beskriva din avloppsanläggning. Har du ingen ritning på avloppsanläggningen så får du gärna rita en karta över fastigheten med hus, avloppsanläggning och dricksvattenbrunn utritad.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa