Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här du som näringsidkare eller företagare ofta parkerar i Eksjö ansöka om nyttokort.
Nyttokortet kostar 500 kronor per kalenderår och faktureras av kommunens ekonomiavdelning. Avgiften gäller för upp till tre fordon.  

Saknar du e-legitimation kan då få blankett genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa