Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här du som näringsidkare eller företagare ofta parkerar i Eksjö ansöka om nyttokort.
Nyttokortet kostar 500 kronor per kalenderår och faktureras av kommunens ekonomiavdelning. Avgiften gäller för upp till tre fordon.  

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta trafikenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa