Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

  • Inmatningsfält är byggda så att det finns risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel
  • Det finns risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel
  • Det finns blanketter är inte tillgänglighetsanpassade

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska åtgärdas.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

E-post: kommun@eksjo.se 
Telefon: 0381-360 00

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Så har vi testat webbplatsen

Vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-01-16.