Finansieringsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Finansieringsplan, en bilaga till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
Du som söker stadigvarande serveringstillstånd kan använda den här e-tjänsten för beskrivning av finansiering av verksamheten, samt för budget för första årets drift.

Ansökan om serveringstillstånd

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa