Föräldrastödsutbildningen COPE - intresseanmälan

LÄS MER

Intresseanmälan för dig som vill gå föräldrastödsutbildningen COPE.

Utbildningen erbjuds till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem i hemmet eller i relation med sina barn.
Några av de saker som vi kommer att ta upp tillsammans på kusen.

  • Positiv samvaro
  • Tydliga uppmaningar
  • Bevara sitt lugn
  • Förbereda övergång (först-sedan)
  • Planera tillsammans
  • Hantera konflikt
  • Problemlösning

Mer information finns på kommunens webbplats (under Föräldrastödsutbildningar).

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa