Serveringsansvarig personal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver ha ett serveringstillstånd för att anmäla serveringsansvarig personal.
Serveringsansvarig personal måste ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

En ny anmälan ersätter alltid en tidigare inlämnad. Samtliga serveringsansvariga personer skall därför finnas med på anmälan.
Kom ihåg att även anmäla ägare och styrelseledamöter som ansvarar för serveringen.
Enligt 8 kap. 18 § alkohollagen (2010:1622).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa