Modersmålsundervisning ( grundskola) - ansökan

LÄS MER

Ansökan om modersmålsundervisning.
Ansökan om modersmål ska ske så snart som möjligt. 

Alla elever i grundskolan som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modersmålsundervisning om modersmålet är det dagliga umgängesspråket i hemmet (för eleven) och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Mer information på kommunens webbplats.