Tillstånd till hantering av explosiva varor - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor.

Enligt lag krävs alltid tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Mer information på kommunens webbplats.