Bygglov eller göra en anmälan och förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov förhandsbesked eller lämna bygganmälan.
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Saknar du e-legitimation kan du få en blankett genom att kontakta byggenheten.

Mer information på kommunens webbplats.
 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa