Skolbetyg, gymnasiet - beställning av kopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hittar du inte ditt betyg från gymnasiet. Här kan du beställa en kopia.

I kommunarkivet finns slutbetyg, avgångsbetyg eller samlat betygsdokument från Eksjö Gymnasium. Betygskopior finns även från Eksjö fordonsgymnasium (Nifsarpsskolan), samt KomVux/Vuxenskolan.

För betyg från vårdgymnasiet fram till slutet av 90-talet, så finns de arkiverade i arkivet hos Region Jönköpings läns kansli. Beställ kopior via telefon 010-241 00 00 eller via e-post kontaktcenter@rjl.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa