Investeringsbidrag ( fritid ) - ansökan

LÄS MER

Här kan en förening ansöka om investeringsbidrag. Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar som bland annat, för sin ungdomsverksamhet, vill bygga egna lokaler eller anläggningar, bygga om eller renovera befintliga sådana.

Inloggning i FRI krävs.