Synpunkt

LÄS MER

Vårt mål är att erbjuda service med bra kvalitet. Dina synpunkter kan hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi vill därför gärna att du skriver ned dina synpunkter.

Vi vill lösa problemen där de uppstår och vill göra det så snart som möjligt. Personalen går igenom synpunkterna tillsammans. Därefter vidtas de åtgärder som är nödvändiga. Om du önskar, kontaktar vi dig inom sju arbetsdagar och berättar hur vi följer upp dina synpunkter.

Det finns speciella tjänster du ska använda vid synpunkt/klagomål för dessa ärenden

Visselblåsarfunktion

Du som tidigare anställd, praktikant, leverantör och egenföretagare som utför uppdrag åt Eksjö kommun kan anmäla misstanke av missförhållanden inom verksamheten. Du kan då vända dig till visselblåsarfunktionen.
Mer information om visselblåsarfunktionen på kommunens webbplats

Fråga om inloggning

Logga in om du vill ha återkoppling och underlätta för oss att ställa kompletterande frågor.

Väljer du att fortsätta utan att logga in är din synpunkt anonym och vi har ingen möjlighet att återkoppla.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa