Serveringstillstånd - ändring eller återkallelse av nuvarande tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändring eller återkallelse av nuvarande serveringstillstånd. Kommunen tar betalt för handläggning av din anmälan, läs mer om kommunens taxa för alkoholservering.

Du är skyldig att anmäla  betydande förändringar i ditt gällande tillstånd som till exempel:

  • avbrott i verksamheten
  • avveckling eller försäljning
  • namnbyte (serveringsställe)
  • namnbyte, adressändring (tillståndshavaren)
  • ombyggnation
  • serveringens omfattning
  • serveringstider
  • verksamhetsinriktning
  • ändring av ägarförhållande eller styrelse.

När du avvecklar eller säljer din restaurangverksamhet ska serveringstillståndet återkallas. Detta är en förutsättning för att kunna meddela tillstånd till den nya köparen. När du gjort din begäran kommer du att få ett skriftligt beslut om att tillståndet är återkallat. Enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa